<<< Start | Vår kompetens | Tjänster | Kurser | Mjukvara | Partners | Kontakta oss

Sårbarhetsanalys | Intrångstest | Kodgranskning

Intrångsdetektion | E-postsanering | IT-säkerhetsrådgivning

E-postsanering

Vi har alla problem med skräppost, maskar och virus - men det finns en lösning. tigerteam.se erbjuder en av de främsta distributionerna för att bekämpa spam, maskar och virus. Vår lösning är baserad på GNU/Linux-distributionen SENTINIX™, utvecklad av Michel Blomgren.

Systemet är en e-mail gateway och installeras alltså framför befintliga e-postservrar. Det enda man ändrar på är domännamnens s.k. Mail eXchange-adress.

För myndigheter och andra organisationer som inte kan filtrera bort skräppost pga. avtal eller dylikt kan vi erbjuda speciell arkivering och/eller uppmärkning (en liten markering i ämnesraden) av det som identifieras som spam. På så sätt kan myndigheter drastiskt dra ner kostnaderna och börja prioritera riktig e-post istället.

Efter finjustering är minst 95% av all skräppost och 100% av alla virus och maskar borta från era inboxar.

Kontakta michel.blomgrentigerteam.se för mer information. Gå tillbakatigerteam.se and the tigerteam.se logotype are trademarks of M. Blomgren IT-Säkerhet
All contents Copyright © 2004 by Michel Blomgren - All Rights Reserved

The tiger photographs were taken at Kolmården Zoo